Åbo Akademis Studentkår grundades år 1919. Efter att studentkåren hade fungerat i Akademins huvudbyggnad i sex hela år blev längtan efter ett eget utrymme allt starkare. År 1925 inskaffades därför en tomt med två trähus. Tomten var belägen på Tavastgatan 22 ­– Kårens adress än idag. Under åren som följde fortsatte studentkåren att växa. Det resulterade år 1936 i en tillbyggnad med festsal, allt enligt Erik Bryggmans ritningar.

1919

Åbo Akademis Studentkår grundades

1925

Studentkåren köpte tomten och fastigheten på Tavastgatan 22

De höns som fanns på gården kom med på köpet.

1936

Festsalen byggdes

Samtidigt infogades också den gamla ölkällaren in i studentkårshuset. Källaren anses vara en av de äldsta byggnaderna i Åbo, strax efter Åbo slott och Åbo domkyrka.

1950

Nya Kårhuset

Studentkårens medlemmar bidrog med gemensamma krafter till insamlingen av medel. Det var slitsamt, men till slut hade de samlat in tillräckligt. De grävde också själva grunden för byggnaden hösten 1947. Tavasthem, studentkårens nya ståtliga hus, blev klart i januari 1950.

1965

TV-inspelning av Carmina Burana

1975

Möte i festsalen

Mittens fullmäktigegrupp 1975-76. Fr. v. Mikael Inberg, Leif Rex, Barita Rosenström, Birgitta Snickars, Ingalill Karanko, Folke Öhman och Lars Sund. Foto: Torbjörn Kevin.

1981

Glöggbjudning till förmån för personer med funktionshinder

1990

RÅA grundades

Laman drabbade på 90-talet också Kåren, men en tröst i svåra tider var det nygrundade RÅA (Rockföreningen vid Åbo Akademi) som såg till att styra ihop livliga konserter med flera populära band. På bilden Bob Hund, ÅU 1997.

2000

Festsalen rustades upp

I början av 2000-talet renoverades festsalen. Bland annat höjdes scenen upp från golvet för att bättre passa för framträdanden. I bakgrunden syns Gunnar Clements väggmålning från år 1950.

2019

Åbo Akademis Studentkår fyllde 100 år

Under årets gång ordnades en hel del festligheter på Kåren och runt om i Åbo och Vasa.

2020

Festsalens ljus- och ljudteknik förnyades

Festsalens teknik uppdaterades helt och hållet. Toppmoderna och lättanvända anläggningar installerades som gör festsalen anpassningsbar till olika tillställningar och stämingar. Projektet finansierades av Stiftelsen för Åbo Akademi som 100-års gåva till Studentkåren.