När du hyr utrymmet har du tillgång till både Marlirummet och bastukammaren.  Du kan också välja att boka bastun samtidigt så att den är varm enligt dina önskemål. Det är möjligt att värma bastun mellan kl. 14 – 23 för max 5 h. I bastun ryms ca 10 personer samtidigt. Det är inte möjligt att endast hyra bastun och bastukammaren.

Den som hyrt utrymmet benämns framöver som ”den ansvariga”. I fall där den som hyrt utrymmet är en enskild person, är denne ansvarsperson. Den som angett sina kontaktuppgifter i samband med bokningen fungerar som ansvarsperson ifall en förening eller organisation hyrt utrymmet. Den ansvarige klargör reglerna för användningen av Marlirummet och säkerhetsföreskrifterna för tillställningens deltagare.

Antalet personer i Marlirummet får inte överstiga 25.

  • Nyckeln hämtas från restaurang Kåren samma dag som bokningen sker eller närmsta vardag mellan kl. 11-14 och återlämnas till restaurang Kåren följande vardag före kl. 13. D.v.s. för en lördagsbokning ska nycklarna lämnas tillbaka följande måndag, och för en onsdagsbokning gäller torsdagen dagen efter.
  • Kunden har tillgång till Marlirummet och bastukammaren från och med kl. 14.00 på bokningsdagen.
  • Tystnad på gården efter kl. 23. Visa hänsyn till hyresgästerna i Tavasthem, Restaurang Kåren och omgivning.
  • Kunden ska städa Marlirummet, bastukammaren och bastun (om den har använts) innan kunden lämnar utrymmet. I städningen ingår att diska använda kärl, tömma alla sopkorgar, torka alla ytor, föra bort matvaror, medhavt material och tomburkar samt att dammsuga och moppa golven.
    Utrymmet ska städas direkt efter evenemangets avslut, senast innan kl. 8 följande morgon.

Rökning på gården är tillåten, observera brandsäkerheten samt använd askkoppar. Tobaksrökning eller alkoholförsäljning får ej förekomma i utrymmet. Om något tar slut (tex diskmedel eller trasor) är kunden skyldig att meddela om detta.

För sent inlämnad nyckel faktureras en straffavgift på 20,00€/påbörjat dygn, räknat från kl. 13:00.

Den ansvariga ansvarar för ordningen i Marlirummet, bastukammaren, bastun om man har hyrt den, på gården och ute på Tavastgatan, för att grinden är stängd och att inga obehöriga kommer in.

Den ansvariga är ersättningsskyldig för eventuella uppkomna skador och brister. Ifall utrymmet efterbokningen inte är ordentligt städat faktureras den ansvariga en städavgift. Eventuella brister bör anmälas inom 24h från bokningens början för att kunna ersättas.

Har det förekommit trakasserier eller andra fall av bristande ordning faktureras den ansvarige en avgift på 70,00€. Åbo Akademis Studentkår kan därutöver besluta om portförbud under en viss tidsperiod.

Vi ansvarar ej för kvarglömda saker.

Avbokning
Om en avbokning sker mer än 14 dagar innan det bokade datumet, återbetalas bokningssumman i sin helhet.
Om en avbokning sker minst 7 dagar innan det bokade datumet, återbetalas 50% av bokningssumman.
Vid kortare varsel behålls hela bokningssumman.